Date: prev next · Thread: first prev next last


Päivämäärien tunnistus Calcissa muuttuu LibreOfficen versiossa 3.6.
Asiasta voi lukea lisää täältä:

  http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html

Tähän asti erilaisia kaksi lukua sisältäviä merkkijonoja on melko laajasti
tulkittu päivämääriksi tekstiä syötettäessä tai CSV-tiedostoja avattaessa.
Jatkossa näin ei tehdä, vaan meidän on määriteltävä erikseen formaatit,
jotka suomenkielistä käyttöliittymää käytettäessä tulkitaan päivämääriksi.

Ehdotan, että käyttäisimme tässä vain yhtä formaattia: D.M. (eli 19.1.)
Tämä muuttaa aikaisempaa tulkintaa erityisesti muotoa X.Y oleville
syötteille. Nämähän usein ovat ainakin CSV-tiedostoja luettaessa
amerikkalaisittain kirjoitettuja desimaalilukuja eivätkä päivämääriä. En
tiedä, onko suomalaisilla käyttäjillä ollut tapana syöttää päivämääriä
näppäimistöltä tuossa muodossa (ilman jälkimmäistä pistettä), mutta
uskoisin tämän olevan harvinaista. Muutoksen jälkeen X.Y-muotoiset
merkkijonot tulkitaan suomenkielisessä käyttöliittymässä aina
merkkijonoiksi.

Testailin myös Exceliä. Sielläkin päivämäärätunnistus on melko
vapaamuotoista ja näytti vastaavan Calcin nykyisten versioiden toimintaa.
Tässä asiassa en kuitenkaan näe tarvetta säilyttää yhteensopivuutta, koska
muutos vaikuttaa vain syötteiden tulkintaan, ei vanhoihin asiakirjoihin
tai Excel-tiedostojen tuontiin.

Lähetän viestiä Eikelle huomenna, jos en kuule vastalauseita. Ja tämä siis
koskee vasta versiota 3.6, ei vielä helmikuussa julkaistavaa 3.5-versiota.

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.