Date: prev next · Thread: first prev next last


3.5 on julkaistu, mutta julkaisutiedote on vielä kirjoittamatta. Jos joku 
haluaa tässä auttaa, niin kannattaa ilmoittaa asiasta heti tänne listalle ja 
ryhtyä kirjoittamaan tiedotetta wikiin. Lataussivu on jo päivitetty, mutta 
joudun poistumaan muutamaksi tunniksi ja palaan asiaan joskus klo 19 aikaan. 
Jos siihen mennessä ei kukaan ole aloittanut tiedotteen kirjoittamista, teen 
sen itse (en wikissä). Tarkoitus on saada tiedote ulos vielä tämän illan 
aikana.

Uusia ominaisuuksia käsittelevä sivu vaatii myös päivitystä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.