Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-02-05 10:13, Kees Kriek wrote:Is voor later zeker een goed idee, maar voor nu wil ik een vliegende
start kunnen maken en dus wil ik met een simpel bestand beginnen. Kunnen
we later altijd nog overgaan naar een meer geschikt model voor andere
vormen van gebruik. Ik stel voor dat we echter ook in gedachten blijven
houden hoe en door wie het gebruik van de lijst zal plaatsvinden. Zeker
voor een nieuwe vertaler is denk ik een Calc-sheet het meest toegankelijk.


Lijkt mij ook prima. Dan moet er wel iemand verantwoordelijk zijn voor het
onderhouden van het bestand. Als er woorden bijkomen of wijzigingen nodig
zijn.

Heb je gelijk in. Zal ik voor nu op mij nemen. Als de lijst eenmaal
uitgekristalliseerd is kunnen we het in een meer collaboratief model
gieten. Het mooiste zou zijn als we iets kunnen vinden dat beide
voordelen (eenvoud in gebruik en gezamenlijk onderhoud) kan bundelen.
Zoiets is er vast wel. Misschien een wiki die ook een export naar een
bestand kan maken? Of een knop op de webpagina waarmee zo'n export te
maken is? Als we perl op de server kunnen draaien heb ik zo een
perl-scriptje in elkaar gedraaid dat zoiets zou kunnen doen. Gaat vast
goed komen.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.