Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Allereerst een prachtig initiatief!

Ik ga volledig akkoord dat een woordenlijst ons veel baat zou brengen. Er bestaat al zulke lijst uit de tijd van OOo en is dus zeker aan een update toe. Jullie kunnen deze hier vinden:
http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/hulpmiddelen-bij-het-vertalen/woordenlijst-engels-nederlands-2011-12-09/view

Niet alleen updaten, maar ook uitmesten, zoals we hier in Vlaanderen zeggen.
De context is inderdaad zeer belangrijk en we zouden best de context uit de help gebruiken. Maar dit zal ons niet onvoorwaardelijk helpen, gezien de context in de gebruikersgidsen kan verschillen (niet te veel, naar ik mag hopen ;-) )

Ik zou het houden op:
- Engelse tekst
- Actuele vertaling(en)
- synoniemen zijn soms ook wenselijk, want het kan soms verdraaid lastig worden als je 3 maal hetzelfde woord in een zin moet "wringen" - eventueel nieuw voorstel (met bronvermelding, indien in andere software ook gebruikt)
- waar gevonden (help of gebruikersinterface) - eventueel key-id

Initieel was ik de idee van de module ook erg genegen, maar bij nader inzien lijkt me dit niet nodig. We hebben het toch over één pakket en de verstrengelingen zijn aanzienlijk.

Misschien alles in een Wiki of een andere tool gieten zodat we er samen kunnen aan werken. Kunnen we de resultaten/bestanden vanuit Pootle niet gebruiken, heb daar zelf helaas wat weinig kaas van gegeten, maar de po files moeten toch beschikbaar zijn. Hoe gaan we beslissen? Wat als er verschillen zijn tussen Nederlands en Vlaams?

Just my 2 (Euro)cents

Vriendelijke groeten

Leo


Op 03-02-13 16:43, Alex Plantema schreef:
Op zondag 3 februari 2013 14:51 schreef Kees Kriek:

[> Alex Plantema schreef:]
Het lijkt me ook belangrijk de context te kennen waarin de Engelse
term voorkomt.
Anders is het vaak niet mogelijk een juiste vertaling te leveren.
De meeste foutmeldingen b.v. zullen we maar zelden te zien krijgen.
Dus misschien een kolom er bij waarin staat hoe of wanneer je de
term te zien krijgt.
Dan kun je ook controleren of de vertaling niet te lang voor het
venster wordt, indien van toepassing.


Lijkt mij voor een eerste opzet veel te ver gaan. En wie zou dit dan
kunnen definiëren?

In situaties waar zonder contextinformatie onduidelijkheid over de betekenis of bedoeling bestaat zou deze informatie voor of tijdens het vertalen moeten worden opgezocht en in de tabel worden opgenomen.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.