Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

Kees en ik zijn aan het brainstormen over de lijst van woorden die een
vaste vertaling behoeven. Heb al veel input van hem en anderen mogen
ontvangen, waarvoor dank.

Nu kwam er een heel goede suggestie van Kees, namelijk om de lijst in
categorieën te verdelen. Lijkt mij een goed idee, zodat het overzicht
beter behouden blijft. De vraag is echter welke categorieën gaan we
toepassen? Je zou kunnen denken aan een categorie per component van LO
en een voor LO als geheel. Maar andere verdelingen zijn ook mogelijk.

Voordat ik me erop ga storten (direct na de 13e) hoor ik graag jullie
wensen/suggesties, zodat ik straks gelijk op de goede manier kan
beginnen. Zou jammer zijn als ik achteraf de boel weer overhoop kan gooien.

Ik voel er op dit moment voor het zo simpel mogelijk te houden. Dat zou
voor nu inhouden een Calc-bestand met 1 werkblad en kolommen voor de
volgende velden:

- Originele Engelse term
- Door de mensen op deze lijst geprefereerde Nederlandse vertaling
- Optioneel: alternatieve vertalingen [1]
- Component van LO [2]
- Categorie1 [3]
- Categorie2 [3]

[1] Is dit überhaupt wenselijk?
[2] Voor iedere component een kolom die als vinklijstje gebruik kan
    worden. Zouden dus 7 kolommen worden, namelijk "generiek", "Base",
   "Calc", "Draw", "Impress", "Math" en "Writer".
[3] Kom maar op met suggesties!

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.