Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 3 februari 2013 14:00 schreef J.A. de Vries:

Ik voel er op dit moment voor het zo simpel mogelijk te houden. Dat
zou voor nu inhouden een Calc-bestand met 1 werkblad en kolommen voor
de volgende velden:

- Originele Engelse term
- Door de mensen op deze lijst geprefereerde Nederlandse vertaling
- Optioneel: alternatieve vertalingen [1]
- Component van LO [2]
- Categorie1 [3]
- Categorie2 [3]

Het lijkt me ook belangrijk de context te kennen waarin de Engelse term voorkomt.
Anders is het vaak niet mogelijk een juiste vertaling te leveren.
De meeste foutmeldingen b.v. zullen we maar zelden te zien krijgen.
Dus misschien een kolom er bij waarin staat hoe of wanneer je de term te zien krijgt.
Dan kun je ook controleren of de vertaling niet te lang voor het venster wordt, indien van 
toepassing.
Het lijkt me in dit soort gevallen dan ook het beste dat een term die meer dan eens voorkomt even 
zo vele malen in de tabel komt.
Voor situaties als Ja/Nee/Annuleren is dit minder noodzakelijk.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.