Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 3 februari 2013 14:51 schreef Kees Kriek:

[> Alex Plantema schreef:]
Het lijkt me ook belangrijk de context te kennen waarin de Engelse
term voorkomt.
Anders is het vaak niet mogelijk een juiste vertaling te leveren.
De meeste foutmeldingen b.v. zullen we maar zelden te zien krijgen.
Dus misschien een kolom er bij waarin staat hoe of wanneer je de
term te zien krijgt.
Dan kun je ook controleren of de vertaling niet te lang voor het
venster wordt, indien van toepassing.


Lijkt mij voor een eerste opzet veel te ver gaan. En wie zou dit dan
kunnen definiƫren?

In situaties waar zonder contextinformatie onduidelijkheid over de betekenis of bedoeling bestaat 
zou deze informatie voor of tijdens het vertalen moeten worden opgezocht en in de tabel worden 
opgenomen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.