Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-02-04 22:22, Leo Moons wrote:

Ik ga volledig akkoord dat een woordenlijst ons veel baat zou brengen.
Er bestaat al zulke lijst uit de tijd van OOo en is dus zeker aan een
update toe. Jullie kunnen deze hier vinden:
http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/hulpmiddelen-bij-het-vertalen/woordenlijst-engels-nederlands-2011-12-09/view

Bedankt voor de input. Deze had ik al, maar hoe meer, hoe beter.

Niet alleen updaten, maar ook uitmesten, zoals we hier in Vlaanderen
zeggen.

Zal ik doen.

De context is inderdaad zeer belangrijk en we zouden best de context uit
de help gebruiken. Maar dit zal ons niet onvoorwaardelijk helpen, gezien
de context in de gebruikersgidsen kan verschillen (niet te veel, naar ik
mag hopen ;-) )

Ik zou het houden op:
- Engelse tekst
- Actuele vertaling(en)
- synoniemen zijn soms ook wenselijk, want het kan soms verdraaid lastig
worden als je 3 maal hetzelfde woord in een zin moet "wringen"

Zal deze kolom toevoegen.

- eventueel nieuw voorstel (met bronvermelding, indien in andere
software ook gebruikt)

Begrijp ik je goed als ik dit interpreteer als een kolom met de huidige
vertaling en een kolom met een voorgestelde vertaling? Zou inderdaad een
goed idee kunnen zijn. Zal er rekening mee houden.

-eventueel key-id

Kan nuttig zijn voor een database, maar is later altijd nog zeer
makkelijk toe te voegen. Voor nu lijkt het me overkill.

Initieel was ik de idee van de module ook erg genegen, maar bij nader
inzien lijkt me dit niet nodig. We hebben het toch over één pakket en de
verstrengelingen zijn aanzienlijk.

Krijg sterk het gevoel dat je daar wel eens helemaal gelijk in zou
kunnen hebben. De toegevoegde waarde om te weten in welke component(en)
de term komt is ook twijfelachtig en het kost mogelijk veel werk om het
uit te zoeken. Ga deze kolom laten vervallen.

Misschien alles in een Wiki of een andere tool gieten zodat we er samen
kunnen aan werken.

Is voor later zeker een goed idee, maar voor nu wil ik een vliegende
start kunnen maken en dus wil ik met een simpel bestand beginnen. Kunnen
we later altijd nog overgaan naar een meer geschikt model voor andere
vormen van gebruik. Ik stel voor dat we echter ook in gedachten blijven
houden hoe en door wie het gebruik van de lijst zal plaatsvinden. Zeker
voor een nieuwe vertaler is denk ik een Calc-sheet het meest toegankelijk.

Kunnen we de resultaten/bestanden vanuit Pootle niet gebruiken, heb daar
zelf helaas wat weinig kaas van gegeten, maar de po files moeten toch
beschikbaar zijn.

Dat was precies waarom ik voorstelde om Freek erbij te betrekken. Voor
zover ik weet is hij de grote Pootle-man onder ons en weet hij er het
meeste van.

Hoe gaan we beslissen? Wat als er verschillen zijn tussen Nederlands en
Vlaams?

Kijk, da's een mooi idee! Ik kan me heel goed voorstellen dat we voor nu
een kolom Nederlands en een kolom Vlaams in de lijst opnemen. Zo kunnen
we beide vertalingen meenemen en kan de gemeenschap op basis van
consensus beslissen. Ga ik rekening mee houden. Helaas zal ik daar hulp
bij nodig hebben, want hoewel ik een voormalig Vlaming ben is mijn
kennis van het Vlaams niet goed genoeg meer om daarbij van grote waarde
te zijn.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.