Date: prev next · Thread: first prev next last Ik voel er op dit moment voor het zo simpel mogelijk te houden. Dat
zou voor nu inhouden een Calc-bestand met 1 werkblad en kolommen voor
de volgende velden:


Voorlopig zo simpel mogelijk houden heeft ook mijn voorkeur (hebben we ook
snellen iets waar we houvast aan hebben.


- Originele Engelse term
- Door de mensen op deze lijst geprefereerde Nederlandse vertaling
- Optioneel: alternatieve vertalingen [1]
- Component van LO [2]
- Categorie1 [3]
- Categorie2 [3]


Ik zie niet zoveel nut in een alternatieve vertaling.
Categorie 1 zou het onderdeel van LO kunnen zijn
Categorie 2, misschien of het GUI, Help of LibreLogo is (of zo iets)


Het lijkt me ook belangrijk de context te kennen waarin de Engelse term
voorkomt.
Anders is het vaak niet mogelijk een juiste vertaling te leveren.
De meeste foutmeldingen b.v. zullen we maar zelden te zien krijgen.
Dus misschien een kolom er bij waarin staat hoe of wanneer je de term te
zien krijgt.
Dan kun je ook controleren of de vertaling niet te lang voor het venster
wordt, indien van toepassing.


Lijkt mij voor een eerste opzet veel te ver gaan. En wie zou dit dan kunnen
definiƫren?

Groeten, KeesAlex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.