Date: prev next · Thread: first prev next last


Op dinsdag 5 februari 2013 09:41 schreef Kees Kriek:

Is dit wat?
Groeten, Kees

We gebruiken niet zo vaak de toekomende tijd als in het Engels en samenstellingen schrijven we aan elkaar. 
Altijd! Om onduidelijke redenen is soms een extra nul voor het regelnummer verschenen. Voor de vertaling van 
"prepared" (op meerdere plaatsen) had ik graag de context willen weten. Ik heb er dit van gemaakt:

0:08 Hier zal ik laten zien hoe LibreOffice een documentbeheersysteem kan gebruiken met behulp van 
het CMIS-protocol. We gebruiken Nuxeo als demonstratie, maar het werkt ook met Sharepoint en 
Alfresco.

0:20 Eerst maken we een nieuw document.

0:28 Daarna voegen we wat tekst aan het document toe.

0:37 Nu slaan we het document op.

0:39 We kiezen mijn Nuxeo-server die ik heb draaien.

0:41 We moeten het hoofdwachtwoord in LibreOffice invoeren, anders worden we telkens om een 
​​gebruikersnaam en wachtwoord voor de Nuxeo-server gevraagd.

0:52 Zoals u ziet werkt het Nuxeo documentbeheersysteem net als elke andere opslagmethode.

1:09 We hebben op de server een map voor deze demonstratie aangemaakt.

1:11 Eerst maken we een bladwijzer in LibreOffice die rechtstreeks naar deze map verwijst.

1:27 Nu slaan we het document op.

1:44 En we sluiten het.

1:46 Laten we het weer openen.

1:53 We kunnen de bladwijzer gebruiken die we eerder gemaakt hebben.

1:57 De bladwijzer onthoudt onze serververbinding en inloggegevens.

2:12 Het document wordt geopend, maar nog niet van de server ‘uitgecheckt’. Laten we het 
'uitchecken'.

2:19 Wanneer u een document ‘uitcheckt’ wordt het vergrendeld voor andere gebruikers - zelfs als u 
het document weer afsluit.

2:25 Laten we nu wat tekst toevoegen.

2:38 En een tabel.

2:55 We sluiten het document.

3:03 ... En slaan het op.

3:06 Merk op dat we het document niet weer ingecheckt hebben.

3:20 Laten we eens kijken hoe dit er in ons documentbeheersysteem uitziet.

3:25 Met een slotje wordt aangegeven dat iemand het document uitgecheckt heeft.

3:21 En als we het openen zien we ook dat het vergrendeld is.

3:46 Vanuit LibreOffice kunnen we het document openen net als elk ander document.

3:58 Laten we het document weer inchecken.

4:06 Als we het document inchecken worden we gevraagd een opmerking achter te laten.

4:20 We sluiten het ​​document.

4:36 In Nuxeo kunnen we de opmerking zien. Het is een opmerking in het documentbeheersysteem en 
niet in het document zelf.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.