Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2012-07-26 12:38, Cor Nouws wrote:
Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (26-07-12 11:23)

Het is eindelijk zover dat ik wat tijd kan gaan besteden aan het
vertaalwerk. Vanavond en morgen heb ik wel wat tijd over.

Zal ik de paragrafen "About", "Writer", "Calc" en "Impress" doen? Mocht
ik daarna nog tijd over hebben, dan laat ik het weten.


Hai Cor,

Bijgevoegd de beloofde vertaling.

Ik heb de Nederlandse l10-bestanden geïnstalleerd, zodat ik zelf kon
bekijken hoe verschillende items genoemd worden. Dat was nodig, want ik
heb al eeuwen de gewoonte om alle software in het Engels te installeren
en ben dus in het geheel niet bekend met de Nederlandse namen die
gekozen zijn.

Ik heb termen waarvan ik niet helemaal zeker was of ze passen binnen het
door de Nederlandse gemeenschap gebruikte jargon in het rood gemarkeerd.
Die zou je dus nog even moeten nalopen. In de marge heb ik ook nog wat
andere lossen opmerkingen geplaatst waar je misschien ook nog iets mee kunt.

P.S. Heeft iemand ervaring met het installeren van een testversie
naast een distro-versie onder Debian? Ben benieuwd of het onvoorziene
problemen oplevert. Ik loop er nu vaak tegenaan dat ik vanwege beheer
[...]

Ik installeer er makkelijk heel veel naast elkaar. Zie
  http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
Ik denk dat jij daar wel raad mee weet .. ;-)

Bedankt, maar ik kende die bladzijde (uiteraard) al. Het ging me meer om
ervaringen uit de praktijk, zodat ik niet voor verrassingen kom te
staan. Zoals van de week een ander lid uit ons groepje.

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.