Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 05-08-12 16:23, Alex Plantema schreef:
Op zondag 5 augustus 2012 14:28 schreef Kees Kriek:

Klikken op de “>>” overloop knop toont geen werkbalkopties meer.

Nieuw grafisch ontwerp voor het 'Start centrum' venster

Zulke woorden dienen aan elkaar geschreven te worden:
overloopknop, Startcentrumvenster. (Net als b.v. werkbalkopties.)

Dit is een groot probleem, erger dan de d's en de t's:
in het begin gaat het goed, maar zodra mensen ook Engels leren
denken ze dat dergelijke samenstellingen in het Nederlands ook los
geschreven mogen worden.

Mee eens. Op verschillende Nederlandstalige LibreOffice-pagina's van de LibreOffice-website kom ik nog veel spatiefouten tegen. Erg jammer. Ik heb nog 2,5 week vakantie, dus laat maar weten of ik een bijdrage kan leveren om teksten na te lopen op spel- en spatiefouten.


--
Groeten,

Joop Letteboer
http://www.joopletteboer.nl/index.php?pagina=ooo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.