Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Cor,

Op 07-08-12 23:32, Cor Nouws schreef:
Dag Joop,

[...]
Je kunt ook een account krijgen om in te loggen op het CMS voor de
website, op Pootle voor vertalingen. Voor BugZilla kun je het zelf
aanmaken. Datzelfde geldt voor de wiki (*) waar je dus makkelijk stukjes
kunt vertalen, aanvullen, ...

Ik denk dat het handig is een account te hebben om aan pagina's van de website te kunnen werken. Dan zijn verbeteringen ook direct zichtbaar.

Hmmm, wat ben ik nog vergeten?
Oh ja: als je vragen hebt, net zoals nu: gewoon op de lijst mailen ;-)

Zal ik zeker doen. Bedankt.

Groeten,
Joop


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.