Date: prev next · Thread: first prev next last


Op woensdag 8 augustus 2012 23:55 schreef Cor Nouws:

Leuk nieuws zo middenin de vakantie :-)
http://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#The_Document_Foundation_kondigt_LibreOffice_3.6_aan.2C_met_een_overvloed_aan_nieuwe_functies_en_verbeteringen

De Nederlandse Windowsversie blijkt identiek aan RC4 te zijn. Andere versies heb ik niet vergeleken.

Hij kwam maar een paar dagen nadat ik RC4 ontdekte, helaas toch nog wat foutjes ontdekt:

Een vijf jaar oude fout waarvoor twee jaar geleden al een oplossing is gegeven blijkt nog niet 
gerepareerd te zijn:
https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?format=multiple&id=81233
Ook in OpenOffice 3.4 zit de fout trouwens nog.
Het is me niet duidelijk wat er gedaan moet worden om de oplossing doorgevoerd te krijgen.

Formatteer ik in een nieuw leeg Calc-bestand een kolom als tekst en typ ik daarin wat teksten, b.v.:
1
1-2
1:2
2:3:4
1e+3
waar
2%
en sla ik die op als .ods-bestand en heropen ik dat, dan gaat alles goed.
Maar sla ik het als .xlsx-bestand op, dan blijken deze teksten na heropenen als getal, datum, tijd 
of andere niet-tekst te worden geïnterpreteerd.
Het ligt aan het openen, niet aan het opslaan, want bij openen in OpenOffice staat er nog wel tekst.
En als ik het .xlsx-bestand met Excel maak en in LibreOffice open treedt de fout ook op.
In versie 3.5.5.3 gaat het wel goed.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.