Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor

Dank voor het plaatsen van de vertyaalde tekst.
Er is alleen soms iets niet helemaal goed gegaan. Zie:
*Algemene schoonmaak van de UI: 3D renen in linialen en statusbalken werden
verwijderd, werkbalken zijn renloos en hebben een subtiel kleurverloop op
de achtergrond voor een verbeterde uitstraling (alleen voor Windows
Vista/7/en hoger) (Dankzij Mirek Mazel, Stefan Knorr, Jan Holesovsky,
Michael Meeks)

* Renen moet zijn randen en renloos moet zijn randloos.

*Clicking the ">>" overflow button will not show toolbar options anymore.
The full options can be shown by right-clicking the toolbar. Bug report:
fdo#38276 <https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=38276>*.

is niet vertaald. Mijn tekst was:

Klikken op de “>>” overloop knop toont geen werkbalkopties meer. De opties
worden getoond als er met rechts op de werkbalk wordt geklikt.
fdo#38276<https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=38276>(Iain
Billett)

*New artwork for the Start Office.
*

Is niet vertaald. Mijn tekst was:

Nieuw grafisch ontwerp voor het 'Start centrum' venster (Stefan Knorr
(astron), gebaseerd op het scherm ontwerp van Andrea Soragna).

Groeten, Kees

Op 5 augustus 2012 13:20 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Hoi Hans, Kees, *,

Dank voor de al geleverde vertalingen!

Een deel staat al hier
http://nl.libreoffice.org/**download/3-6-nieuwe-functies-**
en-verbeteringen/<http://nl.libreoffice.org/download/3-6-nieuwe-functies-en-verbeteringen/>
en van Calc en Impress heb ik het al, moet het alleen nog toevoegen.

Dan zijn er nog wat anders stukjes te vertalen en mogelijk wat algemene
verbeteringen mogelijk.
 (Wat te denken van een tekst als " Zooming now is based on a geometric
progression. " in een website voor gebruikers ;-) )

Bijdragen uiteraard nog steeds welkom.

vr. groeten
Cor

J.A. de Vries wrote (29-07-12 17:55)

 On 2012-07-26 12:38, Cor Nouws wrote:--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.