Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2012-07-22 11:36, Cor Nouws wrote:
Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (22-07-12 10:50)
Als je aangeeft welke stukjes nog gedaan moeten worden wil ik wel een
poging wagen.

Fijn!
Net als bij Kees (en de anderen ;-) ) naar de lijst mailen welk
onderwerp je kiest. Dan moet de volgende niet dàt onderwerp kiezen.

Maar omdat ik nog niet thuis ben in de "officiële" termen
voor LO raad ik je aan er daarna nog een keer naar te kijken en
eventueel verkeerd gekozen termen te vervangen door de officiële.

Geen probleem.

Heb deze week een paar momenten die ik er aan kan besteden tussen de
werkzaamheden door. We zien dan vanzelf wel hoe ver ik kom.

We zien er naar uit!

Het is eindelijk zover dat ik wat tijd kan gaan besteden aan het
vertaalwerk. Vanavond en morgen heb ik wel wat tijd over.

Zal ik de paragrafen "About", "Writer", "Calc" en "Impress" doen? Mocht
ik daarna nog tijd over hebben, dan laat ik het weten.

P.S. Heeft iemand ervaring met het installeren van een testversie naast
een distro-versie onder Debian? Ben benieuwd of het onvoorziene
problemen oplevert. Ik loop er nu vaak tegenaan dat ik vanwege beheer
intern binnen ons bedrijf niet teveel wil afwijken, maar dat ik ook wil
proberen bij te dragen aan het testen van nieuwe versies. Eén van de
dingen waar ik mee zit is bijvoorbeeld de gevolgen die het installeren
van 2 versies zou hebben voor de integriteit van ~/.config/libreoffice
en alles daarin.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.