Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (22-07-12 10:50)
Als je aangeeft welke stukjes nog gedaan moeten worden wil ik wel een
poging wagen.

Fijn!
Net als bij Kees (en de anderen ;-) ) naar de lijst mailen welk onderwerp je kiest. Dan moet de volgende niet dàt onderwerp kiezen.

Maar omdat ik nog niet thuis ben in de "officiële" termen
voor LO raad ik je aan er daarna nog een keer naar te kijken en
eventueel verkeerd gekozen termen te vervangen door de officiële.

Geen probleem.

Heb deze week een paar momenten die ik er aan kan besteden tussen de
werkzaamheden door. We zien dan vanzelf wel hoe ver ik kom.

We zien er naar uit!

groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.