Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote (26-07-12 08:49)

Ik heb nog geen mailing gezien van mensen die stukjes gaan vertalen.
Omdat Pootle nu 100% af is wilde ik van bovenaf beginnen met de nieuwe
features.
Nu vind ik de omschrijving van een aanpassing erg cryptisch en heb daarom
moeite met het vertalen ervan. Vooral omdat ik dan vaak zelf niet begrijp
wat er nu precies bedoelt wordt.
Ik weet niet of anderen mijn ervaring delen.

Het handigst is om dat te vertalen waarmee je bekend bent en wat je leuk vindt! En schiet ook nog het meeste op.
Wat er over blijft ... zie we dan wel.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.