Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (26-07-12 11:23)

Het is eindelijk zover dat ik wat tijd kan gaan besteden aan het
vertaalwerk. Vanavond en morgen heb ik wel wat tijd over.

Zal ik de paragrafen "About", "Writer", "Calc" en "Impress" doen? Mocht
ik daarna nog tijd over hebben, dan laat ik het weten.

Da's al veel!

P.S. Heeft iemand ervaring met het installeren van een testversie naast
een distro-versie onder Debian? Ben benieuwd of het onvoorziene
problemen oplevert. Ik loop er nu vaak tegenaan dat ik vanwege beheer
[...]

Ik installeer er makkelijk heel veel naast elkaar. Zie
  http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
Ik denk dat jij daar wel raad mee weet .. ;-)

groet,--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.