Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

Tijdens het vertalen van de release notes voor 3.6 heb ik maar eens de
Nederlandstalige gebruikersomgeving geïnstalleerd (of beter alleen de
l10-bestanden). Bij het opzoeken van namen in het Nederlandse voor de
verschillende elementen uit de UI kwam ik een aantal "vreemde" zaken
tegen die ik graag aan jullie wil voorleggen. Misschien is daarover in
het verleden al eens discussie geweest die ik niet heb gezien. Als dat
zo is, negeer dan mijn opmerkingen maar.

In de positiedialoog kom ik "schuinte" tegen. Is dat in deze context
goed Nederlands? Zou "Helling" niet beter zijn?

In de dialoog voor afbeeldingseigenschappen kom ik er één tegen die echt
niet kan: bijsnijden! De beste vertaling zou zijn "trimmen", maar dat is
in deze context voor veel mensen mogelijk een onbekend woord, dus dan
maar gewoon afsnijden?

P.S. Rob: ik zag tijdens de vertaling van de release notes dat je
ondersteuning voor breedbeeldformaat hebt toegevoegd aan Impress. Heel
erg bedankt daarvoor!

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.