Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Bijknippen volgens Van Dale: door knippen in een betere vorm brengen. Misschien staat de "bij" voor dichtbij, want een kapsel bijknippen doe je toch dichtbij de eindjes, om een mooier resultaat te krijgen.

Vriendelijke groeten


Op 29-07-12 21:44, J.A. de Vries schreef:
On 2012-07-29 20:48, Leo Moons wrote:
Hallo,

Misschien klinkt "bijsnijden" jullie, Nederlanders, vreemd in de oren,
maar staat wel in het groene boekje en wordt in Vlaanderen courant (en
daar wordt geen krant mee bedoeld ;-) ) gebruikt.
Ook schuinte staat in het groene boekje, maar helling bekt inderdaad beter.
Hallo Leo,

Hier wordt/werd altijd opgemerkt dat iets eraf snijden wel gaat, maar
iets erbij snijden niet en dus dat bijsnijden geen goed Nederlands zou
zijn. Maar, zoals mij vandaag maar weer eens gebleken is, is taal een
levend iets en veranderen opvattingen. Wel jammer natuurlijk dat ik niet
mee ben gegaan en nu dus publiekelijk overkom als een fossiel. }:-)

Wat betreft "schuinte": ook dat is inderdaad een bestaand woord (was mij
ook bekend) in de zin van "een schuinte". Maar in deze context, waar we
de mate van schuinte bedoelen is helling volgens mij een beter woord. Nu
maar hopen dat ik niet weer tot de orde geroepen wordt door iemand die
het beter blijkt te weten...

Grx HdV--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.