Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Knippen en snijden zijn toch wel 2 verschillende begrippen. Bijsnijden en bijknippen ook. ;-)

Vriendelijke groeten

Op 29-07-12 20:20, J.A. de Vries schreef:
On 2012-07-29 18:21, Ivo ten Hagen wrote:
Bijsnijden is net zoiets als bijknippen (kapper). Hoewel slecht Nederlands vind ik het toch 
duidelijker dan afsnijden. Ik stel voor het te laten staan.
Hai Ivo,

Ik ben net eens in de Van Dale gedoken, en wat blijkt: beide woorden
staan er tegenwoordig in. Ik heb ook nog eens gekeken (puur uit
nieuwsgierigheid) in een oudere versie en daar staat bijknippen wel in,
maar bijsnijden niet. Gewapend met deze kennis ben ik het eigenlijk wel
met je eens.

Grx HdV--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.