Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi,

Als er een groep impress is dan zal die daar wel inzetten. Omdat de code tussen impress en draw geshared wordt (draw is een andere view van impress in dat opzicht.

Hopelijk maakt dit het wat makkelijker om te zoeken.

--
M.V.G.
Rob Snelders

Op 29-07-12 12:38, Freek de Kruijf schreef:
Op zondag 29 juli 2012 11:46:18 schreef Kees Kriek:
Allen

Ik ben bezig met de handleiding voor draw.
En wel met het onderdeel goreperen.
Als ik in 3.6.0.2 kies voor het contextmenu van een paar geslecteerde
opjecten staat er in het contextmenu 'group' in plaats van 'groeperen'.
Weet iemand waar dit aangepast moet worden?  Is dit op de pootle server? en
zo ja, waar?

Groeten, Kees
Ongetwijfeld in de Pootle server, waar alles is vertaald voor 3.6. Er is
echter geen module draw zodat zoeken op group in de brontekst te veel hits
oplevert. Wat staat er nog meer in de het contextmenu, wat minder hits zou
kunnen opleveren?--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.