Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


2013/2/8 Thorsten Behrens <thb@documentfoundation.org>:
Hi there,

with our 4.0.0 release and the new Impress Remote for Android, TDF now
has an official Google Play Store - first item there being:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.libreoffice.impressremote

Hi,

Here is the Turkish translation:

-------------------%<-------------------------------

LibreOffice için ücretsiz sunum uzaktan kumanda uygulamasını edinin!
LibreOffice Impress Uzaktan Kumanda slayt sunumlarınıza Android
cihazınız üzerinden -slayt ön izleme, konuşmacı notları ve daha
fazlasını da içerecek şekilde- etkileşlim kurabilmenizi sağlayan bir
uygulamadır.

LibreOffice, Windows, Macintosh ve GNU/Linux için güçlü ve ücretsiz
bir ofis yazılımıdır. LibreOffice, bir ofis yazılımı olmanın ötesinde
sunduğu bileşenlerle, tam anlamıyla bir kişisel üretkenlik takımıdır.
LibreOffice'in size sunduğu; Writer(Kelime İşlemci), Calc(Hesap
Tablosu), Impress(Sunum), Draw(Çizim), Math(Matematik) ve
Base(Veritabanı) uygulamalarının zengin özellikleriyle, bütün belge
oluşturma ve veri işleme ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
LibreOffice için destek ve belgelendirme ücretsiz olarak;  kullanıcı,
katkıcı ve geliştiricilerden oluşan  geniş, güçlü ve kararlı
topluluğumuz tarafından sizlere sunulmaktadır.

LibreOffice'i http://tr.libreoffice.org/download/ adresinden indirebilirsiniz.

LibreOffice ve LibreOffice Impress Uzaktan Kumanda, The Document
Foundation vakfı tarafından geliştirilen ve topluluk tarafından
yürütüp geliştirilen yazılımlardır.

Bu yazılım, özgür yazılımın ilkelerine inanmış ve emeğini dünya ile
kısıtlanmamış bir biçimde paylaşan sizin gibi kullanıcılar tarafından
geliştirilmiştir.

Bizimle http://tr.libreoffice.org/get-help/ adresinde buluşun!
-----------------------%<--------------------------

Btw,

In first para what is the meaning of free?

And the download page may be confusing for people:

"Download LibreOffice from http://www.libreoffice.org/download/ "

Most people will go and download the installer and think that they
will install an free office suit for their Android device.

Imho:
"Download LibreOffice from http://www.libreoffice.org/download/  (For
Windows, Mac and GNU/Linux)"

May be better.

Best regards,
Zeki

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.