Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hi, Thorsten,

below is the Slovenian text.

Thanks, m.

***

Prenesite brezplačen daljinec za predstavitve LibreOffice! Daljinec
LibreOffice Impress je program, s katerim krmilite potek predstavitev
s svoje naprave Android - vključno s predogledi prosojnic, opombami
govorca in drugim.

LibreOffice je sicer brezplačen in odprtokoden ter s funkcijami bogat
pisarniški paket za Windows, Mac OS X in Linux, ki ponuja šest
razkošnih programov za vse vaše potrebe pri izdelavi dokumentov in
obdelavi podatkov: Writer, Calc, Impress, Draw, Math in Base. Je
povsem poslovenjen, enostaven za namestitev in uporabo ter popolna
izbira za domače uporabnike, podjetja ter vladne in druge
organizacije. Vedno bo brezplačen in odprtokoden, kar je najboljše
jamstvo za neomejen, dolgoročen dostop do programja in lastnih
datotek. S paketom dobite tudi brezplačno kakovostno podporo in
dokumentacijo naše velike zveste skupnosti uporabnikov in razvijalcev.

Prenesite LibreOffice z naslova http://sl.libreoffice.org/prenosi/

Programje LibreOffice in Daljinec LibreOffice Impress razvija
skupnost, projekt pa vodi neprofitna fundacija The Document
Foundation.

Srečajmo se na http://sl.libreoffice.org/sodelujte/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.