Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


2013/2/8 Michael Riess <riessmi@yahoo.de>


The text there can be translated,Hi, following the Catalan (ca) translation, made by Jordi Serratosa and me.

Best regards,
Joan Montané

-------------------%<-------------------------------
Obteniu l'aplicació gratuïta per controlar remotament les presentacions del
LibreOffice! El LibreOffice Impress Remote és una aplicació que us permet
interactuar amb la presentació de diapositives des d'un dispositiu Android,
incloent-t'hi la previsualització de diapositives, notes del presentador i
més.

El LibreOffice és un paquet ofimàtic gratuït, lliure i de codi obert per al
Windows, Mac i GNU/Linux, que posa a la vostra disposició sis aplicacions
per satisfer les vostres necessitats de producció de documents i
processament de dades: Writer, Calc, Impress, Draw, Math i Base. Disposeu
d'assistència gratuïta gràcies a la nostra gran comunitat dedicada
d'usuaris, col·laboradors i desenvolupadors.

Baixeu el LibreOffice des de http://ca.libreoffice.org/baixada/

El LibreOffice, i el LibreOffice Impress Remote, és un programari impulsat
i desenvolupat per la comunitat, amb el suport de l'organització sense
afany de lucre The Document Foundation.

Aquest programari està desenvolupat per usuaris que creuen en els principis
del programari lliure i en compartir el seu treball amb el món d'una manera
no restrictiva. Visiteu-nos a

http://ca.libreoffice.org/
-----------------------%<--------------------------

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.