Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op dinsdag 13 maart 2012 14:03 schreef Johan Vromans:

Ik heb een spreadsheet met opnamegegevens van een CD. Elk vel bevat de
opnamegegevens van één track. De naam van het blad is de titel van de
track. Tijdens het samenstellen van de CD wisselt de volgorde van de
tracks nogal eens, dus naamgeving als "Track_1", "Track_2" is niet van
toepassing.

Het track nummer kan ik te allen tijde vaststellen door de BLAD()
functie te gebruiken.

Een van de andere gegevens is de toonsoort. Ik wil voor elke track
bijhouden wat het verschil in toonsoort is met de voorafgaande track,
in verband met de luisterbeleving. Daarvoor moet ik dus kunnen
refereren aan de toonsoort-cel van het voorafgaande blad.

Zo zijn er meer dingen die afhankelijk zijn van gegevens in voorgaande
en volgende bladen.

Ik zou alles op één blad zetten, en de titel in een apart kolom op elke rij,
dan kun je eenvoudiger naar b.v. kolom B van de vorige track refereren met
=indirect("B"&rij()-10)
als iedere track 10 rijen beslaat.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.