Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 10 maart 2012 17:11 schreef Johan Vromans:

"Alex Plantema" <alex.plantema@xs4all.nl> writes:

als ik =Blad1.A1 van Blad2 naar de overeenkomstige cel van Blad3
kopieer komt daar =Blad2.A1 te staan! De bladnaam is dus een
relatieve verwijzing.

Jawel, maar dit zijn statische links die ervan uit gaan dat je je
bladen Blad1, Blad2, ... noemt. Dat is weliswaar de default maar het
hoeft natuurlijk niet.

Het was ook maar een voorbeeld. Met bladnamen als Jantje, Pietje en Klaasje werkt het precies 
eender.
Het blijken in elk geval relatieve verwijzingen te zijn en daar ging het toch om?
Anders moet je maar eens een voorbeeld geven van waar je het voor nodig hebt.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.