Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 10 maart 2012 20:08 schreef Johan Vromans:

Uitgaande van de bladnamen Jantje, Pietje en Klaasje. Hoe geef ik op
blad Klaasje aan dat ik een cel van het voorgaande blad wil refereren?

Nu zul je zeggen: dat is Pietje. Maar het is mogelijk dat er straks
een Marietje tussen Pietje en Klaasje wordt gevoegd. In dat geval is
het aan Klaasje voorafgaande blad Marietje geworden, en niet langer
Pietje.

Het is te vergelijken met wanneer je naar een cel in een andere rij refereert, en er dan een rij 
tussenvoegt.
Dan kun je de functie indirect gebruiken,
bij bladen kan dat alleen als de bladnamen getallen bevatten die opeenvolgend blijven b.v. Blad1, 
Blad2 enz.
Zonodig na invoegen bladen hernoemen, referenties worden vanzelf aangepast,
behalve binnen functies als indirect waarin je teksten manipuleert.
Misschien heb je iets aan de functies Blad en Bladen.
Maar zonder concreet voorbeeld van het probleem is het moeilijk speculeren.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.