Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik worstel in LO (op OpenSuse 12.1) al een tijd met het probleem dat een pagina niet op liggend formaat geprint kan worden. (Printer Konica Minolta 2530DL laserprinter, CUPS printsysteem). Dat wil zeggen, de tekst wordt wel liggend geprint, maar op een staand papierformaat, zodat de helft wegvalt.

Ik zag in de archieven een discussie van ongeveer een jaar geleden, waarin werd verwezen naar bug #113562 in OOo. Overigens wellicht meer een feature dan een bug, maar toch een feature die wat mij betreft gerust als bug mag worden aangemerkt.

Zit er al beweging in dit verhaal? Ik ben persoonlijk het met Joop eens dat dit te gek voor woorden is...

Workaround voor mij is nu dat ik er een PDF van maak, en die vervolgens afdruk, dat gaat wel goed. Maar dat kan natuurlijk niet de oplossing zijn.

Benieuwd naar jullie reacties!

groet, Jogchum--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.