Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op mijn HP dv9760ed (4GB RAM, W 7 Ult. incl. SP en updates) stond LO 3.5.
 Stond want ik heb het (noodgedwongen) vervangen door LO 3.5.1.rc2.  Op de
andere HP  dv6361eu werkt LO 3.5. nog goed (gisteren tenminste).  Ik werk
op geen van beide computers met Aero maar met het Basis thema.

Waarom deze vervanging?  Sinds eergisteren deed LO 3.5 heel vreemd.  Het
leek qua uiterlijk van de vensters op Windows 3.3....., vierkant en alleen
grijze pictogrammen.  Ook werd niet onthouden waar het laatste document
werd opgeslagen.  Normaal gebeurt dat wel maar in dat W3.3 venstertje kon
ik in principe alleen opslaan via de algemene Windowsmap Mijn
documenten/Documenten.  Via instellingen heb ik dat toen wel op mijn
Dropbox gezet maar toch ergens werkte iets niet goed.

Helaas vergeten schermafdrukken te maken omdat ik even snel een briefje
moest maken, jammer.

Wat mij voorafgaand daaraan opviel was dat in Calc weer zo'n leeg
venstercontour ontstond en dat de inhoud alleen te voorschijn kwam na
'schudden' aan de titelbalk (Zie ook
http://img594.imageshack.us/img594/8021/libobeeldproblemen.png of met de
tekst erbij
http://www.mail-archive.com/users@nl.libreoffice.org/msg00732.html).

Is dit een meer voorkomend probleem?

Jan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.