Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"></head><body>Kijk 
met deze uitleg van Johan is precies de vinger op de zere plek gelegd. Misschien kunnen we met deze 
gedachte in ons achterhoofd wel tot enige veranderingen 
doorvoeren.<div><br></div><div>Groetjes</div><div>Kees.<br><br><br><span 
style="font-size:87%">Verzonden vanaf Samsung Mobile</span> </div></body></html><br><br>

-------- Original message --------
Subject: [nl-users] Re: Merkwaardige postcode 
From: Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> 
To: users@nl.libreoffice.org 
CC:  

<br><br><body><div style="word-break:break-all;">Reginald Ricquier &lt;rr490250@scarlet.be&gt; 
writes:<br><br>&gt; Ik werk hier in Vlaanderen, dus ook in het Nederlands.<br><br>De locale omvat 
zowel de taaleigenschappen als de regionale<br>aigenschappen. Mijn locale is nl_NL, de jouwe is 
nl_BE.<br><br>Perfect gescheiden, ook al hebben ze veel gemeen.<br><br>&gt; Als ik 1234 AM toets in 
een cel is dit GEEN postcode, want wij hebben<br>&gt; geen dergelijke postcodes. Hieruit volgt dat 
LibreOffice dus aparte<br>&gt; Nederlandstalige versies voor Nederland en voor de rest van de 
wereld<br>&gt; zou moeten maken, [...] Ik zie dit toch niet snel gebeuren.<br><br>Dat komt omdat je 
omgekeerd redeneert. De wens is niet dat 1234 AM als<br>Nederlandse postcode wordt herkend, de wens 
is dat in een Nederlandse<br>locale 1234 AM ***NIET*** als tijd wordt herkend.<br><br>Om precies te 
zijn, 1234 AM mag enkel als tijdsaanduiding worden herkend<br>in die locales die dat ook gebruiken. 
Vrijwel alle en_?? locales, denk<br>ik. Misschien nog wat anderen.<br><br>Nu wordt iedereen overal 
ter wereld opgezadeld met een typisch engelse<br>manier van tijdschrijven.<br><br>-- 
Johan<br><br>-- <br>Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org<br>Posting 
guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette<br>List archive: 
http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/<br>All messages sent to this list will be publicly 
archived and cannot be deleted<br></div> </body>
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.