Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Reginald Ricquier <rr490250@scarlet.be> writes:

Ik werk hier in Vlaanderen, dus ook in het Nederlands.

De locale omvat zowel de taaleigenschappen als de regionale
aigenschappen. Mijn locale is nl_NL, de jouwe is nl_BE.

Perfect gescheiden, ook al hebben ze veel gemeen.

Als ik 1234 AM toets in een cel is dit GEEN postcode, want wij hebben
geen dergelijke postcodes. Hieruit volgt dat LibreOffice dus aparte
Nederlandstalige versies voor Nederland en voor de rest van de wereld
zou moeten maken, [...] Ik zie dit toch niet snel gebeuren.

Dat komt omdat je omgekeerd redeneert. De wens is niet dat 1234 AM als
Nederlandse postcode wordt herkend, de wens is dat in een Nederlandse
locale 1234 AM ***NIET*** als tijd wordt herkend.

Om precies te zijn, 1234 AM mag enkel als tijdsaanduiding worden herkend
in die locales die dat ook gebruiken. Vrijwel alle en_?? locales, denk
ik. Misschien nog wat anderen.

Nu wordt iedereen overal ter wereld opgezadeld met een typisch engelse
manier van tijdschrijven.

-- Johan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.