Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Reginald Ricquier <rr490250@scarlet.be> writes:

De merkwaardige postcode is niet merkwaardig. Het is enkel door het
feit dat ENKEL de Nederlandse postcodes deze bijzondere vorm van 4
cijfers gevolgd door 2 letters vertonen. Het is dus zeker niet aan de
orde om Calc enkel voor de Nederlanders aan te passen, en daarbij de
rest van de wereld de gekende automatische invoeging voor tijd te
ontnemen.

Huh?

Als ik Calc vertel dat mijn document Nederlands is, dan zou die zich
anders kunnen (behoren te) gedragen. Dat is toch met punten en komma's
ook zo?

-- Johan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.