Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Joop,

Joop wrote (06-03-12 11:26)

Ik heb toch ook maar 3.5 op een eigen win-xp pc gezet. Kijken waar ik
tegenaan loop.

Benieuwd ... We zijn allemaal mensen, dusssss verandering is (meest) lastig. Maar als het goed is, kun je veel in 3.5. merken dat in 3.3. minder/afwezig was.

Weet niet of het de bedoeling bij deze versie (en/of de vorige, die ik
heb overgeslagen) is, maar ik merk dat als ik een tweede document open,
dat dan niet het extra vakje "Document sluiten" rechtsboven verschijnt.
Het lijkt dus alsof LibO bij elk volgend document opnieuw opstart.

Ik kan alleen op Win7 en Ubuntu kijken op het moment.
- Start
  > startvenster
    rechtsboven X voor sluiten venster
- Start document
  > rechtsboven extra X voor sluiten document
- Start tweede document
  > rechtsboven geen extra X voor sluiten document zichtbaar
- Sluit document, nog één open
  > rechtsboven extra X voor sluiten document beschikbaar
- Sluit laatste document, met Ctrl-W of x of Bestand > Sluiten
  > Startvenster verschijnt.

Ook keer ik bij laatste sluiten niet meer terug naar het openingsscherm
met de keuzes voor de verschillend modules.

Sluit je dan met ??
Als het niet is als bvenstaand, is dat typish afwijkend gedrag op XP, zou ik zeggen.

Een 3.5-leek schrijft dit.

Voor hoe lang nog ;-)

groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.