Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik werk niet zoveel met Calc meer met Writer maar als ik LO opnieuw opzet zet ik eerst de woordaanvulling uit en de autocorrectie uit. Ik kan er niet aan wennen. Het doorkruist mijn gedachten en irriteert me.

Op 06-03-12 09:19, Johan Vromans schreef:
Joop<lists@joelassist.nl>  writes:

Wellicht zou voorgesteld kunnen worden om die autocorrectie per module
instelbaar te maken. Dus writer en calc apart instellen. Nu neem ik
bepaalde onhebbelijkheden van calc voor lief omdat ik die
autocorrectie voor writer niet wil uitzetten. Da's namelijk een heel
gedoe als je gelijktijdig met verschillende soorten documenten bezig
bent.
Ik noemde het 'intelligente invoer' omdat het niet zozeer gaat om de
autocorrectie. Om ingave van "OOk" te corrigeren naar "Ook" kan ik
billijken (voor een tekstdocument, minder voor een spreadsheet
overigens) maar om een ingave te maltraiteren in een datum of bedrag? Of
"Jan" onmiddellijk aan te vullen tot "Januari" omdat er in een andere
cel toevallig deze tekst voorkomt? In Writer heb je de keuze om de
aanvulling te accepteren, in Calc gebeurt het automatisch.

Maar ik hoor nog steeds geen signalen van mensen die hier gemak van
ondervinden...

-- Johan


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.