Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb toch ook maar 3.5 op een eigen win-xp pc gezet. Kijken waar ik tegenaan loop.

Weet niet of het de bedoeling bij deze versie (en/of de vorige, die ik heb overgeslagen) is, maar ik merk dat als ik een tweede document open, dat dan niet het extra vakje "Document sluiten" rechtsboven verschijnt. Het lijkt dus alsof LibO bij elk volgend document opnieuw opstart.

Ook keer ik bij laatste sluiten niet meer terug naar het openingsscherm met de keuzes voor de verschillend modules.

Een 3.5-leek schrijft dit.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.