Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dat de bestanden beschikbaar zijn via venster blijft handig en gewenst.
Dat er verschillende bestanden geopend wordt binnen LO vindt ik zelf wel handig, doordat je juist verschillende sheets/bestanden naast elkaar geopend kan hebben.

Groet Frank

Op 6-3-2012 13:48, Pieter Kristensen schreef:
Ik ga proberen een bijdrage te leveren.
Onder het menu "Venster" staan alle geopende Libreoffice documenten altijd onder elkaar. Ik heb het net geprobeerd en dat nog altijd zo. Dus door bovenin in het menu op "Venster" te klikken kan je wisselen tussen vensters. Maakt niet uit of het nu Writer bestanden zijn en/of Impress of noem maar op. Libreoffice komt van lang geleden. Inmiddels zouden we natuurlijk "tabs" verwachten. Iedere keer als je een nieuw document opent een nieuwe tab. OpenOffice had daar een extensie voor ( http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Framework/WorkInProgress/Tabbed_Windows_Extension ) maar die werkt niet meer.

Op 06-03-12 13:15, Jan Kolloffel schreef:
Het lijkt inderdaad alsof LO steeds opnieuw opstart als je een nieuw/ander
document opent.  Ik denk dat dat schijn is want kijk hier maar even:
http://img42.imageshack.us/img42/2540/06032012libosluitkruisj.png

Overigens is elk venster voorzien van een sluitkruisje (het dubbel pijltje
is niet van toepassing, dat hoort bij Teamviewer, zoals je boven in kunt
zien).  In de ook in deze schermafdruk opgenomen Sysinternals, waaruit
blijkt dat de geopende documenten in één item zijn opgenomen (omcirkeld is het actieve document. Als ik een ander document actief maak staat daar de titel van het dan actieve document. Kortom volgens mijn informatie is er
maar één programma actief met verschillende vensters, één voor elk
document/bestand.

Jan

Op 06-03-2012 11:26, Joop schreef:

Ik heb toch ook maar 3.5 op een eigen win-xp pc gezet. Kijken waar ik
tegenaan loop.

Weet niet of het de bedoeling bij deze versie (en/of de vorige, die ik heb overgeslagen) is, maar ik merk dat als ik een tweede document open, dat dan niet het extra vakje "Document sluiten" rechtsboven verschijnt. Het lijkt
dus alsof LibO bij elk volgend document opnieuw opstart.

Ook keer ik bij laatste sluiten niet meer terug naar het openingsscherm met
de keuzes voor de verschillend modules.

Een 3.5-leek schrijft dit.

Joop--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.