Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 7/03/2012 17:37, Johan Vromans schreef:
Reginald Ricquier<rr490250@scarlet.be>  writes:

Nederlands wordt niet enkel in Nederland gesproken!!! Dus voor
niet-Nederlanders die Nederlands spreken en Nederlanders die in het
buitenland wonen, zou de wijziging niet welkom zijn.
Hier begrijp ik niets van.

Als ik een Nederlands document aan het bewerken ben, dan zal daarin 1234
AM in vrijwel alle de gevallen een postcode zijn, geen tijdaaanduiding.

Dat geldt ook voor een Timboektaan die in Venezuela een Nederlands
document bewerkt...

-- Johan

Johan,
Als ik, in Belgiƫ, 1234AM in een document schrijf, dan zal het vrijwel nooit een postcode zijn! Je gaat er foutief van uit dat die Timboektaan uitsluitend naar Nederland in het Nederlands schrijft!!!
Geloof me vrij: dat is zeker niet het geval!!!

Pierre Debecker

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.