Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ga naar Opmaak -> cellen -> getallen -> onderaan naar "tekst" en dan is de postcode correct weer gegeven.
Ik vermoed dat AM als na de middag wordt gezien.
groeten Theo

Op 10-5-2012 16:33, Cor Nouws schreef:
Johan Vromans wrote (05-03-12 09:36)
Aleidus Aalderink<aleidus@xs4all.nl>  writes:

Diverse pogingen gedaan en in alle postcode in calc werkblad behalve
8309 AM dat blijft 8309:00:00 in welke cel dan ook.Als andere postcode
gewoon wordt geaccepteerd en deze ene niet lijkt mij een bug.

De autocorrect feature van CALC is nog vervelender dan die van de
iPhone. Heeft iemand hier echt wel eens voordeel van gehad? Mij zit het
enkel maar in de weg.

Lang geleden deze discussie :-)
(En was ook niet voor het eerst...)

Maar nu:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=47149

http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=803b5513eff8f8c185a91e91aee235dfab38d3bc--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.