Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On maandag 5 maart 2012 22:51:48 Johan Vromans wrote:
Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> writes:
Johan Vromans wrote (05-03-12 09:36)

De autocorrect feature van CALC is nog vervelender dan die van de
iPhone. Heeft iemand hier echt wel eens voordeel van gehad? Mij zit het
enkel maar in de weg.

Eike Ratke (Calc ontwikkelaar - ex Sun, tegenwoordig RedHat)  heeft
een tijdje geleden tijdnotaties voor diverse landeninstellingen
verzameld, om het gedrag van ongewenst omzetten naar data en tijden in
te perken.

Mijn vraag was eigenlijk (uit een soort van wetenschappelijke
nieuwsgierigheid) of iemand eigenlijk wel eens gemak ondervindt van de
'intelligente invoer' feature van Calc. Ik hoor enkel vervelende
ervaringen.

-- Johan

Ik heb problemen met het invoeren van geldbedragen vanuit een csv-bestand. 
Sommige van die bedragen, als er een datum van is te maken, bijv. 9.06, worden 
dan van een accent voorzien, nadat ik de punten in de kolom vervangen heb door 
komma's, en als ik er dan euro's van maak gaan die bedragen niet mee en moet 
ik die accenten handmatig, stuk voor stuk verwijderen om het euroteken in de 
kolom te krijgen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.