Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 3-mrt-2012 17:18, Aleidus Aalderink schreef:
Beste mensen,

Diverse pogingen gedaan en in alle postcode in calc werkblad behalve 8309 AM dat blijft 8309:00:00 in welke cel dan ook.Als andere postcode gewoon wordt geaccepteerd en deze ene niet lijkt mij een bug.
Vandaar dat ik deze ene postcode tussen quotes heb gezet .


Hoe los ik dit op. Als ik het nuchter bekijk lijkt mij een bug. Hopelijk kan iemand mij de oplossing bieden.


Aleidus Aalderink

Beste Aleidus,

Ik heb in een werkblad even jouw voorbeeld opgenomen en ben daarna wat gaan experimenteren. De oplossing is dat je de "celeigenschappen" veranderd. Door er "tekst" als eigenschap aan te geven kun je elke willekeurige vorm van postcode invullen.

--
Vriendelijke groet,

Peter Boeré

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.