Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Maak een opmaakprofiel "postcode" Tabblad [getallen], kies uit de lijst [Tekst] opslaan en deze stijl toepassen waar je postcodes gebruikt.

Op 5-3-2012 10:19, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Geachte heer Vromans,

Als u in LO 3.5 gaat naar Gegevens, Geldigheid in Calc, het tabblad Criteria opent, kunt u
uw probleem, tijdelijk, oplossen.
Zet in het venster van Criteria bij   Toegestaan:   Elke waarde
Gegevens gelijk aan
                              Waarde 8309 AM
De waarde wordt dan in ieder geval opgenomen in Calc en wordt niet omgezet in een tijdswaarde.
LO 3.5 Calc geeft bij mij precies zo'n vreemde waarde.
Voor uw postcode kunt u hiermee "uit de voeten".

Heeft u een cel waarin deze postcode moet worden ingevoerd kunt u ook gebruik maken van het volgende.

Ga naar Opmaak, Cellen.
In het venster selecteert u de categorie Tekst
In het veld Opmaak staat het @-teken
Voor de cel, b.v A1 is nu de opmaak gedefinieerd
Met de postcode 8309 AM wordt nu als gewone tekst behandeld.

Misschien heft u wat aan deze tussen oplossingen.

Met vriendelijke groeten.

Paul van Tooren-----Oorspronkelijk bericht----- From: Johan Vromans
Sent: Monday, March 05, 2012 9:36 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Re: Merkwaardige postcode

Aleidus Aalderink <aleidus@xs4all.nl> writes:

Diverse pogingen gedaan en in alle postcode in calc werkblad behalve
8309 AM dat blijft 8309:00:00 in welke cel dan ook.Als andere postcode
gewoon wordt geaccepteerd en deze ene niet lijkt mij een bug.

De autocorrect feature van CALC is nog vervelender dan die van de
iPhone. Heeft iemand hier echt wel eens voordeel van gehad? Mij zit het
enkel maar in de weg.

-- Johan


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.