Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


 Vaak blijven bij Windows resten van een oudere installatie achter in het
register van Windows.  Die resten kunnen uitermate storend werken op een
nieuwe installatie of een upgrade.  Maar bij een herinstallatie (en een
upgrade is eigenlijk hetzelfde) kunnen dingen verdwijnen, niet altijd even
leuk maar vaak de realiteit. Dat je lijst 'recent geopende documenten' was
verdwenen lijkt mij vrij logisch, immers wordt LO 3.5 in een geheel nieuwe
map geïnstalleerd en die staat dan naast de oude, waarin nog wat restjes
achterbleven, althans zo ging dat in eerste instantie bij mij.  En de
nieuwe installatie kijkt niet in andere, dus ook oude Lo 3.4.5, mappen wat
daar nog in aanwezig is.  Dat zinde mij niet en daarom heb ik de boel
teruggedraaid (via herstelpunt) en heb e.e.a. op mijn eigen manier gedaan.
Die beschrijf ik hier onder.

Ik gebruik Revo uninstaller.  Daarmee verwijder ik letterlijk alles van wat
er van een oud(ere) programma(versie) op mijn computer staat. In de
zwaarste optie werkt Revo als volgt:  er wordt een herstelpunt gemaakt (is
bij opties uitschakelbaar), er wordt gekeken wat er is geïnstalleerd en hoe
dat is gedaan, dan wordt op de 'gewone manier' gede-installeerd.
Vervolgens wordt het register gecontroleerd op resten van het verwijderde
programma en kun je die selecteren en laten verwijderen vervolgens wordt
hetzelfde met mappen en bestanden gedaan die je ook kunt kunt selecteren en
laten verwijderen. Kortom er wordt veel zorgvuldiger gede-installeerd.
Toen ik Lo 3.4.5. verwisselde voor LO 3.5 heb ik eerst zo gede-installeerd
en pas daarna LO 3.5 geïnstalleerd.  een aantal probleempjes die ik had met
3.4.5 waren toen definitief verdwenen.  Uiteraard waren alle eerder
gemaakte instellingen en zo ook weg, maar die zet je snel genoeg weer op.
Revo is hier te vinden:
http://www.revouninstaller.com/start_freeware_download.html (je komt in de
pagina dank terecht maar de download zit daar ook).  Meer weten over Revo?
Kijk hier maar eens
http://dl.dropbox.com/u/44147217/Revo%20uninstaller.pdf(pdf-documentje)

Jan

Op 05-03-2012 09:52, Hans van Oosterhout schreef:

Beste lijstdeelnemers,

Ik ben nieuw op deze lijst maar gebruik al lang Libre Office en daarvoor
OOo, zowel op Windows 7 (64) als op Ubuntu.
Mijn vraag:

Na upgraden van versie 3.4.5 naar 3.5 in mijn lijst "recent geopende
documenten" verdwenen, en wel op beide systemen.
Op win7 heb ik 3.5 volledig verwijderd, d.w.z. eerst via
configuratiescherm, daarna de LibreOffice mappen die er nog waren.
Daarna heb ik versie 3.4.5 opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem blijft.

Op Ubuntu heb ik nog niets ondernomen.

Heeft iemand dit weleens meegemaakt en zijn er suggestis hoe dit op te
lossen zou zijn?

Bij voorbaat dank,

vriendelijke groet,
Hans van Oosterhout

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.