Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Hans,

Hans van Oosterhout wrote (05-03-12 09:52)

Heeft iemand dit weleens meegemaakt en zijn er suggestis hoe dit op te
lossen zou zijn?

Naar wat ik uit internationale bronnen begrepen heb, breken ontwikkelaars zich er ook het hoofd over, waar dit gedrag door ontstaat.

Op te lossen door verversen van gebruikersprofiel:
http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/faq/

En nog iets verfijnder: het verwijderen (hernoemen) daarin van het bestand regestrymodifications.xcu zou voldoende moeten zijn.

Hoop dat dit help,
& groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.