Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste lijstdeelnemers,

Ik ben nieuw op deze lijst maar gebruik al lang Libre Office en daarvoor OOo, zowel op Windows 7 (64) als op Ubuntu.
Mijn vraag:

Na upgraden van versie 3.4.5 naar 3.5 in mijn lijst "recent geopende documenten" verdwenen, en wel op beide systemen. Op win7 heb ik 3.5 volledig verwijderd, d.w.z. eerst via configuratiescherm, daarna de LibreOffice mappen die er nog waren.
Daarna heb ik versie 3.4.5 opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem blijft.

Op Ubuntu heb ik nog niets ondernomen.

Heeft iemand dit weleens meegemaakt en zijn er suggestis hoe dit op te lossen zou zijn?

Bij voorbaat dank,

vriendelijke groet,
Hans van Oosterhout


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.