Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Jogchum, op 10-03-12 20:32 schreef je:

Ik worstel in LO (op OpenSuse 12.1) al een tijd met het probleem dat
een pagina niet op liggend formaat geprint kan worden. (Printer
Konica Minolta 2530DL laserprinter, CUPS printsysteem). Dat wil
zeggen, de tekst wordt wel liggend geprint, maar op een staand
papierformaat, zodat de helft wegvalt.

Ik zag in de archieven een discussie van ongeveer een jaar geleden,
waarin werd verwezen naar bug #113562 in OOo. Overigens wellicht meer
 een feature dan een bug, maar toch een feature die wat mij betreft
gerust als bug mag worden aangemerkt.

Zit er al beweging in dit verhaal? Ik ben persoonlijk het met Joop
eens dat dit te gek voor woorden is...

Workaround voor mij is nu dat ik er een PDF van maak, en die
vervolgens afdruk, dat gaat wel goed. Maar dat kan natuurlijk niet de
oplossing zijn.

Een iets minder frustrerende tussenoplossing onder oS 12.1 (en misschien
wel alle distro's) is:

Bestand - Printerinstellingen - Eigenschappen - [tabblad Papier:
Landscape] - tabblad Apparaat: Type taal van de printer veranderen van
PDF naar "PostScript (niveau van het stuurprogramma)" [+ 2x OK]

Ergerlijk blijft 't, want 't bestand onthoudt 't niet.

--
Met vriendelijke groet,
Harrie Baken | Tekstbureau TekstBaken
(web)tekst | redactie & correctie | websiteoptimalisatie
www.tekstbaken.nl | harriebaken@tekstbaken.nl
IRCNet #TekstBaken | Skype: harricot
Registered Linux user #366560 | openSUSE 12.1

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.