Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 10 maart 2012 21:28 schreef Johan Vromans:

Het voorbeeld dat ik gaf, van Jantje, Pietje en Klaasje waar Marietje
tussen wordt geplaatst, is heel concreet en illustreert alle
beperkingen. De functie BLAD is bruikbaar, want BLAD(A1) levert het
blad nummer van dit werkblad. Maar de tegenhanger, een INDIRECT
functie de een bladNUMMER gebruikt i.p.v. een bladNAAM is er niet.

Dat is inderdaad een probleem. Maar het blijft allemaal theoretisch.
Met een voorbeeld van wat je nu eigenlijk wilt is er misschien iemand die een heel andere oplossing 
ziet.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.