Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On donderdag 23 februari 2012 12:06:48 Cor Nouws wrote:
PS:

In mijn mailbox komt jouw bericht, Kees, niet goed over. Het is net of
jouw tekst getypt is door Johan. Zie onderstaande.
We hebben hier buiten de lijst om al even contact over gehad. Misschien
is het een instelling bij jouw, misschien wel een instelling in mijn
Thunderbird ;-)

Hoe komt het bij anderen in de mailbox?

vr. groet,

Cor


Kees Kriek wrote (23-02-12 11:39)

Calc vraagje:

In een spreadsheet met meerdere bladen, hoe kan ik een cel laten
[...]
zonder het blad of de cel een (globale) naam te geven. In de cel
die je wilt laten refereren tik je '=' Dan ga je naar het
[...]
Vervolgens druk je op enter. Is dit wat je bedoelt?  Groeten, Kees

-- Johan

Ik denk dat Kees vergeten is om pal na of onder de tekst van Johan een lege 
regel in te voegen. Nu staat de tekst van Kees achtergevoegd op de regel van 
Johan en lijkt het dus alsof die tekst door Johan is ingevoerd.

Dus ook bij mij kwam het verkeerd over en ik gebruik KMail.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.