Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexHoi Allden Ik probeer het maar even met top-beantwoorden.Ik voer returns in als lege regels.Deze 
zie ik ook netjes in mijn scherm verschijnen en als ik naar iemands persoonlijke mailbox iets 
beantwoord gaat het goed.Als ik echter een reactie geef op een bericht uit de lijst gaat het 
fout.Het lijkt wel of de lijst de harde returns niet ziet.Ik weet niet wat ik hier aan moet doen. 
Groeten, Kees
From: f.de.kruijf@gmail.com
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: Mailbericht komt niet goed over (WAS Re: [nl-users] Relatief   referen aan een 
sheet)
Date: Fri, 24 Feb 2012 09:44:19 +0100

On vrijdag 24 februari 2012 09:13:22 Kees Kriek wrote:
Dus ook bij mij kwam het verkeerd over en ik gebruik KMail. Hoi allen 
Ik voeg wel degelijk een lege regel toe.Ik heb het zelfs met twee lege
regels geprobeerd, om te kijken of het dan goed gaat.Helaas niet dus. Ik
weet niet hoe ik dit anders moet doen.Ik werk met hotmail en het gaat
alleen fout als ik naar de lijst reageeer. Groeten, Kees

De bovenstaande tekst kwam bij mij binnen als één regel. Daaruit concludeer ik 
dat bij het invoeren alle aanslagen op de Return-toets genegeerd worden. Ik 
heb ergens een instelling die aangeeft dat bij ~72 tekens op een regel, de 
regel moet worden afgebroken. Wellicht is er ook zo'n instelling van Hotmail 
of iets anders wat het probleem oplost.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.